į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
KVIEČIAME SAVANORIAUTI

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau – ŠPPSC), įgyvendina projektą  „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002 (toliau- Projektas), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – paliatyvios pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas, skatinant savanorystę ir empatiją sunkiai sergantiems ligoniams, pagalba sunkius ligonius slaugančiųjų artimųjų grąžinimui į visuomeninį gyvenimą, paskatinant grįžti į darbo rinką. 

Projekto tikslinė grupė (45 asmenys, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius namuose) gaus atokvėpio paslaugas: psichoterapeuto pagalbą, galimybę užsiimti mėgstama laisvalaikio ar darbine veikla. Bus išplėtota savanoriška veikla – veuikloms su neįgaliaisiais bus apmokyti 15 savanorių. Parengti savanoriai dienos užimtumo centre sunkiai sergantiems asmenims, kuriuos prižiūri / slaugo jų artimieji, talkins specialistams teikiant reabilitacijos, sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos paslaugas. Numatomas kompleksiškas paslaugų teikimas šeimoms, kurios prižiūri  negalią turinčius šeimos narius:  gerinamas šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.

Projekto trukmė - iki 2019 m. lapkričio mėn. pabaigos.

 

Projektas įgyvendinamas su partneriais - Šiaulių universitetu, Šiaulių valstybine kolegija, Respublikine Šiaulių ligonine, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centru.

 

Kilus klausimams kviečiame kreiptis: projekto vadovė Giedrė Brazlauskaitė, gbrazlauskaite@gmail.com, tel. nr. +370 61207080, www.siauliuslauga.lt

 

Projektas finansuojamas Europos socialinio

fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis