Išvykimo iš globos namų sąlygos:

Kitos išvykimo sąlygos – CENTRI VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS Centro vidaus tvarkos tasykles.pdf