„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0002
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2018-07-31
Projekto įgyvendinimo terminas: 16 mėn.
Skiriamas ES struktūrinių fondų ir LR Biudžeto finansavimas: iki 12.176,88 Eur
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos: iki 5.339,62 Eur
Projekto partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centras.
Projekto įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra, https://www.esf.lt/.

 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras (toliau- ŠPPS centras) teikia paliatyvią pagalbą sunkiai sergantiems Šiaulių miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams ir jų artimiesiems, siekinat palengvinti ligonių fizines kančias, spręsti psichologines ir socialines problemas, padėti ligonio šeimai netekties laikotarpiu, teikti dvasinę pagalbą. Atsižvelgiant į Šiaulių miesto demografinę situaciją, stebint gyventojų senėjimo tendencijas bei gyventojų, sergančių sunkiomis, nepagydomomis ligomis, kuriems reikalinga paliatyvi pagalba, skaičiaus didėjimą, ŠPPS centras kartu su partneriais pasiryžo įgyvendinti socialinę visuomenės atskirtį mažinantį projektą „Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius)“. Projektas svarbus Šiaulių miesto bendruomenei tuo, kad prisidės prie paliatyvios pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimo, skatins savanorystę ir empatiją sunkiai sergantiems ligoniams, prisidės prie sunkius ligonius slaugančiųjų artimųjų grąžinimo į visuomeninį gyvenimą, paskatins grįžti į darbo rinką.  Projekto tikslinė grupė (45 asmenys, slaugantys sunkiai sergančius artimuosius namuose) gaus atokvėpio paslaugas: psichologo ir psichoterapeuto pagalbą, galimybę užsiimti mėgstama laisvalaikio ar darbine veikla. Bus išplėtota savanoriška veikla- darbui su neįgaliaisiais apmokyta 15 savanorių. Parengti savanoriai dienos užimtumo centre sunkiai sergantiems  asmenims, kuriuos prižiūri/slaugo jų artimieji, talkins specialistams teikiant reabilitacijos, sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos paslaugas. Numatomas kompleksiškas paslaugų teikimas šeimoms, kurios prižiūri sunkią negalią turinčius narius:  gerinamas šeimų narių namų aplinkos emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą.

KVIETIMAS DALYVAUTI PROJEKTO VEIKLOSE 

KVIEČIAME  SAVANORIAUTI


Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Šiaulių m. savivaldybės ir VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centro.

Projekto partneriais: Šiaulių universitetas, Šiaulių valstybinė kolegija, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centras.